Χειροκίνητη αντλία πλήρωσης ηλιακού συστήματος βεβιασμένης κυκλοφορίας “Regusol”

Κωδικός: 247.1364250

Περιγραφή: Χειροκίνητη αντλία πλήρωσης ηλιακού συστήματος με αντιψυκτικό μέσω ενός δοχείου (δεν περιλαμβάνεται). Περιλαμβάνει σφαιρικούς διακόπτες στην είσοδο και έξοδο.

Περιγραφή

Κωδικός: 247.1364250

Περιγραφή: Χειροκίνητη αντλία πλήρωσης ηλιακού συστήματος με αντιψυκτικό μέσω ενός δοχείου (δεν περιλαμβάνεται). Περιλαμβάνει σφαιρικούς διακόπτες στην είσοδο και έξοδο.