Χαλύβδινοι μονωμένοι υδραυλικοί διαχωριστές

Χαλύβδινος μονωμένος υδραυλικός διαχωριστής κατάλληλος για κάθετη & οριζόντια τοποθέτηση.

Υλικό κατασκευής: Χάλυβας
Μόνωση: ΕPP, μαύρη
Στήριξη: γαλβανισμένος χάλυβας (περιλαμβάνεται)

Συνδέσεις:
DN25 – 4 Χ Εξωτερικό σπείρωμα 1 1/2″ Α. & 2 Χ ½’’
DN32 – 4 Χ Εξωτερικό σπείρωμα 2″ Α. & 2 Χ ½’’

Μαx παροχή DN25: 4 m3/h με αμελητέα πτώση πίεσης μεταξύ πρωτεύοντος & δευτερεύοντος κυκλώματος
Μαx παροχή DN32: 8 m3/h με αμελητέα πτώση πίεσης μεταξύ πρωτεύοντος & δευτερεύοντος κυκλώματος
Μέγιστη πίεση: 4bar
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας: 110°C

Περιγραφή

Χαλύβδινος μονωμένος υδραυλικός διαχωριστής κατάλληλος για κάθετη & οριζόντια τοποθέτηση.

Υλικό κατασκευής: Χάλυβας
Μόνωση: ΕPP, μαύρη
Στήριξη: γαλβανισμένος χάλυβας (περιλαμβάνεται)

Συνδέσεις:
DN25 – 4 Χ Εξωτερικό σπείρωμα 1 1/2″ Α. & 2 Χ ½’’
DN32 – 4 Χ Εξωτερικό σπείρωμα 2″ Α. & 2 Χ ½’’

Μαx παροχή DN25: 4 m3/h με αμελητέα πτώση πίεσης μεταξύ πρωτεύοντος & δευτερεύοντος κυκλώματος
Μαx παροχή DN32: 8 m3/h με αμελητέα πτώση πίεσης μεταξύ πρωτεύοντος & δευτερεύοντος κυκλώματος
Μέγιστη πίεση: 4bar
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας: 110°C

ΚΩΔΙΚΟΣΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
247.1351590Υδραυλικός διαχωριστής DN25 παροχή max 4 m3/h
247.1351591Υδραυλικός διαχωριστής DN32 παροχή max 8 m3/h