Χαλύβδινοι μονωμένοι συλλέκτες διανομής για τους υδραυλικούς σταθμούς “Regumat” DN 25

Χαλύβδινος μονωμένος συλλέκτης διανομής για μονωμένους υδραυλικούς σταθμούς DN25 με απόσταση κέντρων 125mm. Περιλαμβάνετε το σετ στήριξης.

Υλικό κατασκευής: Χάλυβας
Μόνωση: ΕPP, μαύρη
Στήριξη: γαλβανισμένος χάλυβας (περιλαμβάνεται)

Πάνω σύνδεση (Υδραυλικοί σταθμοί): Εσωτερικό σπείρωμα 1 1/2″ ρακόρ
Κάτω σύνδεση (Λέβητας – Παραγωγή) : Εξωτερικό σπείρωμα 1 1/2″ Αρσ.
Μαx παροχή: 4 m3/h
Αποστάσεις κέντρων: 125 mm
Μέγιστη πίεση: 4bar
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας: 110°C
Μέγιστη ισχύς λειτουργίας: 95kW (ΔT=20K)

Περιγραφή

Χαλύβδινος μονωμένος συλλέκτης διανομής για μονωμένους υδραυλικούς σταθμούς DN25 με απόσταση κέντρων 125mm. Περιλαμβάνετε το σετ στήριξης.

Υλικό κατασκευής: Χάλυβας
Μόνωση: ΕPP, μαύρη
Στήριξη: γαλβανισμένος χάλυβας (περιλαμβάνεται)

Πάνω σύνδεση (Υδραυλικοί σταθμοί): Εσωτερικό σπείρωμα 1 1/2″ ρακόρ
Κάτω σύνδεση (Λέβητας – Παραγωγή) : Εξωτερικό σπείρωμα 1 1/2″ Αρσ.
Μαx παροχή: 4 m3/h
Αποστάσεις κέντρων: 125 mm
Μέγιστη πίεση: 4bar
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας: 110°C
Μέγιστη ισχύς λειτουργίας: 95kW (ΔT=20K)

ΚΩΔΙΚΟΣΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
247.1351582Χαλύβδινος συλλέκτης για 2 υδραυλικούς σταθμούς DN25
247.1351583Χαλύβδινος συλλέκτης για 3 υδραυλικούς σταθμούς DN25