Συνδυασμός υδραυλικού διαχωριστή/συλλέκτη διανομής DN 25 “HydroFixx”

Χαλύβδινος μονωμένος υδραυλικός διαχωριστής σε συνδυασμό με συλλέκτη διανομής κατάλληλος για μονωμένους υδραυλικούς σταθμούς “Regumat DN25” με απόσταση κέντρων 125mm.

Υλικό κατασκευής: Χάλυβας
Μόνωση: μαύρη
Στήριξη: γαλβανισμένος χάλυβας (περιλαμβάνεται)

Πάνω σύνδεση (Υδραυλικοί σταθμοί): Εσωτερικό σπείρωμα 1 1/2″ ρακόρ
Κάτω σύνδεση (Λέβητας ή αντλία θερμότητας – Παραγωγή) : Εξωτερικό σπείρωμα 1 1/2″ Αρσ.
Κυάθια: 1/2″ Θ.
Μαx παροχή: 4 m3/h
Αποστάσεις κέντρων: 125 mm
Μέγιστη πίεση: 4bar
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας: 110°C
Μέγιστη ισχύς λειτουργίας: 95kW (ΔT=20K)

Περιγραφή

Χαλύβδινος μονωμένος υδραυλικός διαχωριστής σε συνδυασμό με συλλέκτη διανομής κατάλληλος για μονωμένους υδραυλικούς σταθμούς “Regumat DN25” με απόσταση κέντρων 125mm.

Υλικό κατασκευής: Χάλυβας
Μόνωση: μαύρη
Στήριξη: γαλβανισμένος χάλυβας (περιλαμβάνεται)

Πάνω σύνδεση (Υδραυλικοί σταθμοί): Εσωτερικό σπείρωμα 1 1/2″ ρακόρ
Κάτω σύνδεση (Λέβητας ή αντλία θερμότητας – Παραγωγή) : Εξωτερικό σπείρωμα 1 1/2″ Αρσ.
Κυάθια: 1/2″ Θ.
Μαx παροχή: 4 m3/h
Αποστάσεις κέντρων: 125 mm
Μέγιστη πίεση: 4bar
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας: 110°C
Μέγιστη ισχύς λειτουργίας: 95kW (ΔT=20K)

ΚΩΔΙΚΟΣΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
247.1351698HydroFixx DN25 για 2 υδραυλικούς σταθμούς DN25