Μονάδα διαφορικού ελέγχου θερμοκρασίας “Regtronic RC-P” για πολύπλοκα συστήματα

Regtronic RC:Προγραμματιζόμενος επίτοιχος ελεγκτής διαφορικής θερμοκρασίας για ηλιακές εγκαταστάσεις διαφόρων διαμορφώσεων.
4 Χ είσοδοι αισθητηρίων PT1000, PT500 ή KTY
1 Χ παλμική είσοδος V40 (προγραμματιζόμενη σε PT1000, PT500 ή KTY)
4 Χ έξοδοι, εκ των οποίων η μια είναι ψυχρή επαφή
2 Χ έξοδοι PWM για τον έλεγχο στροφών ηλεκτρονικών κυκλοφορητών
1 Χ Grundfos Direct Sensor
S-Bus, έξοδος δεδομένων, υποδοχή κάρτας Micro SD
Δυνατότητα επιλογής μεταξύ 27 προρυθμισμένων βασικών ηλιοθερμικών συστημάτων
Αυτόματος έλεγχος λειτουργιών κατά VDI 2169

Περιλαμβάνει:
1 Χ Εμβαπτιζόμενο αισθητήριο ηλιακών συλλεκτών
3 Χ Εμβαπτιζόμενα αισθητήρια για θερμοδοχεία (μπόιλερ)

Περιγραφή

Regtronic RC:Προγραμματιζόμενος επίτοιχος ελεγκτής διαφορικής θερμοκρασίας για ηλιακές εγκαταστάσεις διαφόρων διαμορφώσεων.
4 Χ είσοδοι αισθητηρίων PT1000, PT500 ή KTY
1 Χ παλμική είσοδος V40 (προγραμματιζόμενη σε PT1000, PT500 ή KTY)
4 Χ έξοδοι, εκ των οποίων η μια είναι ψυχρή επαφή
2 Χ έξοδοι PWM για τον έλεγχο στροφών ηλεκτρονικών κυκλοφορητών
1 Χ Grundfos Direct Sensor
S-Bus, έξοδος δεδομένων, υποδοχή κάρτας Micro SD
Δυνατότητα επιλογής μεταξύ 27 προρυθμισμένων βασικών ηλιοθερμικών συστημάτων
Αυτόματος έλεγχος λειτουργιών κατά VDI 2169

Περιλαμβάνει:
1 Χ Εμβαπτιζόμενο αισθητήριο ηλιακών συλλεκτών
3 Χ Εμβαπτιζόμενα αισθητήρια για θερμοδοχεία (μπόιλερ)

ΚΩΔΙΚΟΣΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
247.1369094Εμβαπτιζόμενο αισθητήριο ηλιακών συλλεκτών
247.1369093Εμβαπτιζόμενα αισθητήριo για θερμοδοχεία (μπόιλερ)