Υδραυλικό SOLAR KIT ΥΘ

Περιγραφή

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ SOLAR KIT (ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ)
SENCON DN20 – DN25 ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ ΕΛΕΓΚΤΗ SC3.6

Έτοιμα υδραυλικά κιτ για την σύνδεση των ηλιακών συλλεκτών με το μπόιλερ.

Ηλιακός Σταθμός SenCon DN 20 | FlowCon Max DN 25 με διαφορικό ελεγκτή SC3

SenCon DN 20 0.5-15l/min | FlowCon DN 25 5-40 l/min υδραυλικό κιτ με ηλεκτρονικό ελεγκτή SC3.6 για τον αυτοματισμό και τον έλεγχο μεταξύ ηλιακών συλλεκτών και μπόιλερ αποθήκευσης νερού χρήσης σε κεντρικά ηλιακά συστήματα βεβιασμένης κυκλοφορίας ή εναλλάκτη θερμότητας.

Σύνδεση στην προσαγωγή και στα επιστρεφόμενα.

Περιλαμβάνει: μονάδα ελέγχου (διαφορικό θεροστάτη) SC3.6 με 3 αισθητήρια 3 εντολές, κυκλοφορητή κυκλώματος ηλιακών (DN 20) WILO Star-ST 15/6 ECO-3, ρυθμιστή ροής ρευστού 0.5-15 l/min (DN 25) WILO Star-ST 25/7-3 με ρυθμιστή ροής ρευστού 5-40 lt/min με παροχόμετρο και βανάκι για πλήρωση-εκκένωση του δικτύου, σφαιρικές βάνες με ενσωματωμένο θερμόμετρο (χρωματισμένο κόκκινο-μπλε) και βαλβίδα αντεπιστροφής στην προσαγωγή και επιστροφή, σωλήνα εξαερισμού (απαερωτής) με χειροκίνητο εξαεριστικό στην προσαγωγή και σετ ασφαλείας με βαλβίδα ασφαλείας 6bar και μανόμετρα 0-6bar, βανάκι για πλήρωση-εκκένωση του δικτύου και παροχή ¾’’, σετ σύνδεσης δοχείου διαστολής και ταχυσύνδεσμο με αντεπίστροφη βαλβίδα και εξάρτημα στήριξης για επίτοιχη τοποθέτηση.

Πάνω/ Κάτω σύνδεση: DN20 ¾’’ Θ | DN25 1’’ Θ
Διαστάσεις Υ x Π: DN 20 564 mm x 293 mm | DN 25 656 mm x 308 mm
Υλικό κατασκευής: Ορείχαλκος Brass
Κέλυφος: Θερμομονωτικό ΕΡΡ σε δύο μέρη για ελαχιστοποίηση της απώλειας θέρμανσης
Μέγιστη πίεση: 6 bar
Θερμοκρασία λειτουργίας: μέχρι 120°C

ΚΩΔΙΚΟΣΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
238.000.000.0001SenCon DN 20-3/4″ 0,5 – 15l/min με κυκλοφορητή
WILO ST 15/6 ECO-3 και ελεγκτή SC3.6 (3 αισθητήρια)
238.6070523WS7FlowCon DN 25-1″ 5 – 40l/min με κυκλοφορητή
WILO ST 25/7-3 και ελεγκτή SC3.6 (3 αισθητήρια)
239.000.000.0003Αισθητήριο θερμοκρασίας εμβαπτιζόμενο Pt1000