Σετ σύνδεσης ηλιακού σταθμού με δοχείο διαστολής

Κωδικός: 247.1369051

Περιλαμβάνει: εξάρτημα στήριξης για επίτοιχη τοποθέτηση δοχείου διαστολής, ταχυσύνδεσμο με βαλβίδα αντεπιστροφής, εύκαμπτος σωλήνας με παροχές ¾’’ Θ

Περιγραφή

Κωδικός: 247.1369051

Περιλαμβάνει: εξάρτημα στήριξης για επίτοιχη τοποθέτηση δοχείου διαστολής, ταχυσύνδεσμο με βαλβίδα αντεπιστροφής, εύκαμπτος σωλήνας με παροχές ¾’’ Θ