Βαλβίδα ασφαλείας πίεσης & θερμοκρασίας

Κωδικός: 191.000.101.0045
Βαλβίδα ασφαλείας πίεσης & θερμοκρασίας

Βαλβίδα ασφαλείας κατάλληλη για την τοποθέτηση της πάνω σε δοχεία (μπόιλερ) ηλιακών θερμοσιφώνων. Ο σκοπός της βαλβίδας αυτής είναι η ασφάλεια του μπόιλερ του ηλιακού θερμοσίφωνα και κατ' επέκταση όλης της εγκατάστασης.

Ονομαστική πίεση: PN10
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας: 90+20C
Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 10 Bar.
Καταλληλόλητα: Νερό χρήσης & θέρμανσης
Σπείρωμα σύνδεσης: ½ ‘’ Α
Σπείρωμα εκτόνωσης: ½ ‘’ Α
Μήκος αισθητηρίου: 10 cm
Κατηγορία PED (Pressure Equipment Directive): IV

Περιγραφή

Κωδικός: 191.000.101.0045
Βαλβίδα ασφαλείας πίεσης & θερμοκρασίας

Βαλβίδα ασφαλείας κατάλληλη για την τοποθέτηση της πάνω σε δοχεία (μπόιλερ) ηλιακών θερμοσιφώνων. Ο σκοπός της βαλβίδας αυτής είναι η ασφάλεια του μπόιλερ του ηλιακού θερμοσίφωνα και κατ’ επέκταση όλης της εγκατάστασης.

Ονομαστική πίεση: PN10
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας: 90+20C
Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 10 Bar.
Καταλληλόλητα: Νερό χρήσης & θέρμανσης
Σπείρωμα σύνδεσης: ½ ‘’ Α
Σπείρωμα εκτόνωσης: ½ ‘’ Α
Μήκος αισθητηρίου: 10 cm
Κατηγορία PED (Pressure Equipment Directive): IV