Ηλιακοί θερμοσίφωνες INOX | SKIN 120 – 300

11
Απρ

Ηλιακοί θερμοσίφωνες INOX | SKIN 120 – 300

ΤΥΠΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (m²) SKIN 120/2,10 1 1 x 2,09 SKIN 160/2,60 1 1 x 2,56 SKIN 160/3,20 2 2 x 1,58 SKIN 200/3,20 2 2 x 1,58 SKIN 200/4,20 2 2 x 2,09 SKIN 300/4,20 2 2 x 2,09 ΤΥΠΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (m²) ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΠΟΪΛΕΡ (mm) ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) Α Β C D E F G H I SKIN 120/2,10 1 1…

Read more →
11
Απρ

Ηλιακοί θερμοσίφωνες INOX | INP 150 – 300

ΤΥΠΟΣ ΕΙΔΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (m²) INP 120/2,05 ΚΑΘ EPI 16 KL 1 x 2,30 m² 2,30 INP 170/2,58 ΚΑΘ EPI 54 KL 1 x 2,58 m² 2,58 INP 200/3,58 ΚΑΘ EPI 16 KL 1 x 2,30 m² 2,30 INP 200/4,10 ΚΑΘ EPI 25 KL 2 x 2,05 m² 4,10 INP 300/4,60 ΚΑΘ EPI 16 KL 2 x 2,30 m² 4,60 ΤΥΠΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (m²) ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ…

Read more →
11
Απρ

Ηλιακοί θερμοσίφωνες INOX | IN 120 – 200

ΤΥΠΟΣ ΕΙΔΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (m²) IN 120/1,95 ΚΑΘ EPI 30 KL 1 x 1,99 m² 1,99 IN 120/2,00 ΟΡΙΖ EPI 25 OL 1 x 2,05 m² 2,05 IN 150/2,30 ΚΑΘ EPI 16 KL 1 x 2,30 m² 2,30 IN 150/2,30 ΟΡΙΖ EPI 16 OL 1 x 2,30 m² 2,30 IN 170/2,58 ΚΑΘ EPI 54 KL 1 x 2,58 m² 2,58 IN 170/3,06 ΚΑΘ EPI 57 OL 1…

Read more →
11
Απρ

Ηλιακοί θερμοσίφωνες INOX | GLB 120 – 300

ΤΥΠΟΣΕΙΔΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (m²) INB - 120/2,00 ΟΡΙΖ EPI 25 OL 1 x 2,05 m² 2,05 INB - 150/2,30 ΟΡΙΖ EPI 16 OL 1 x 2,30 m² 2,30 INB - 200/3,06 ΟΡΙΖ EPI 57 OL 1 x 3,06 m² 3,06 INB - 300/4,00 ΟΡΙΖ EPI 25 OL 1 x 2,05 m² 4,10 ΤΥΠΟΣΕΙΔΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (m²)ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΠΟΪΛΕΡ (mm)ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ (mm)(mm)(mm)(mm) Α Β C D E F G H…

Read more →
11
Απρ

Ηλιακοί θερμοσίφωνες INOX | CS 120 – 300

ΤΥΠΟΣ ΕΙΔΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (m²) CS - 120 IS EPI 25 CS 1 x 2,00 m² 2,00 CS - 170 IS EPI 54 CS 1 x 2,52 m² 2,52 CS - 200 IS EPI 56 CS 1 x 3,00 m² 3,00 CS - 300 IS EPI 25 CS 2 x 2,00 m² 4,00 ΤΥΠΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (m²) ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΠΟΪΛΕΡ (mm) ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ (mm) (mm) (mm)…

Read more →
11
Απρ

Ηλιακοί θερμοσίφωνες GLASS | SKGL 120 – 300

ΤΥΠΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (m²) SKGL 120/2,10 1 1 x 2,09 SKGL 160/2,60 1 1 x 2,56 SKGL 160/3,20 2 2 x 1,58 SKGL 200/3,20 2 2 x 1,58 SKGL 200/4,20 2 2 x 2,09 SKGL 300/4,20 2 2 x 2,09 ΤΥΠΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (m²) ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΠΟΪΛΕΡ (mm) ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) Α Β C D E F G H I SKGL 120/2,10 1…

Read more →
10
Απρ

Ηλιακοί θερμοσίφωνες GLASS | NV 80 – 300

ΤΥΠΟΣ ΕΙΔΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (m²) NS 80/1,50 ΚΑΘ EPI 20 KNV 1 x 1,50 m² 1,50 NS 120/1,95 ΚΑΘ EPI 30 KNV 1 x 1,95 m² 1,95 NS 150/1,95 ΚΑΘ EPI 30 KNV 1 x 1,95 m² 1,95 NS 150/2,24 ΚΑΘ EPI 16 KNV 1 x 2,24 m² 2,24 NS 170/2,52 ΚΑΘ EPI 54 KNV 1 x 2,52 m² 2,52 NS 170/3,10 ΚΑΘ EPI 20 KNV 1…

Read more →
10
Απρ

ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ GLASS | GLD 150 – 300

ΤΥΠΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (m²) GLD 150/2,30 ΚΑΘ EPI 16 KL 1 x 2,30 m² 2,30 GLD 170/2,58 ΚΑΘ EPI 54 KL 1 x 2,58 m² 2,58 GLD 200/3,06 ΚΑΘ EPI 56 KL 1 x 3,06 m² 3,06 GLD 200/4,10 ΚΑΘ EPI 25 KL 2 x 2,05 m² 4,10 GLD 300/4.60 ΚΑΘ EPI 16KL 2 x 2,30 m² 4,60 ΤΥΠΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (m²) ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΠΟΪΛΕΡ (mm)…

Read more →
10
Απρ

Ηλιακοί θερμοσίφωνες GLASS | GLB 120 – 300

ΤΥΠΟΣ ΕΙΔΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (m²) GLB - 120/2,00 ΟΡΙΖ EPI 25 OL 1 x 2,05 m² 2,05 GLB - 150/2,30 ΟΡΙΖ EPI 16 OL 1 x 2,30 m² 2,30 GLB - 200/3,06 ΟΡΙΖ EPI 57 OL 1 x 3,06 m² 3,06 GLB - 300/4,00 ΟΡΙΖ EPI 25 OL 2 x 2,05 m² 4,10 ΤΥΠΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (m²) ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΠΟΪΛΕΡ (mm) ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ (mm) (mm) (mm)…

Read more →
10
Απρ

Ηλιακοί θερμοσίφωνες GLASS CS 120 – 300

ΤΥΠΟΣ ΕΙΔΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (m²) CS - 120 VS EPI 25 CS 1 x 2,00 m² 2,00 CS - 170 VS EPI 54 CS 1 x 2,52 m² 2,52 CS - 200 VS EPI 56 CS 1 x 3,00 m² 3,00 CS - 300 VS EPI 25 CS 2 x 2,00 m² 4,00 ΤΥΠΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (m²) ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΠΟΪΛΕΡ (mm) ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ(mm) (mm) (mm) (mm)…

Read more →
Skip to content